Cases

Behaalde resultaten

Niet de ontwikkeling telt maar het resultaat. Wij focussen ons volledig op behalen van resultaat en meerwaarde voor onze klanten. Bekijk onze cases en ontdek zelf een welke resultaten wij hebben behaald.

Gemeente Lochem

Eigen talent van organisatie inzetten

Binnen gemeenten worden vaak externe partijen ingehuurd voor specialistische opdrachten. Meestal vanuit de gedachte dat er intern onvoldoende kennis is over dit onderwerp. Iemand in de organisatie die tweetalig is, zou deze tekst prima kunnen vertalen.

Bekijk deze case
KVVM

Inspecties sneller en nauwkeuriger

Vanuit veiligheid en arbeidsomstandigheden voert inspectiebedrijf KVVM voornamelijk controles uit voor magazijnen en trappen. Zowel vanuit de VCA als de leidraad “Veilig werken op hoogte” is een periodieke keuring vereist, die uitgevoerd moet worden door gecertificeerde inspecteurs.

Bekijk deze case
STS NL

Kosten van product schade gereduceerd

Als transportbedrijf heeft STS NL te maken met product schade. Ondanks de goede zorg voor een pakket, kan er bij het uitpakken schade ontdekken die tijdens het transport niet zichtbaar was. Vaak schade die al ontstaan is voordat het product in handen kwam van STS NL.

Bekijk deze case
Kuros Biosciences

Optimale controle bij medische verhitting

In de huidige situatie worden de gemeten gegevens van de ovens handmatig ingevoerd in een Excel bestand. Het archiveren van de data van de Excel bestanden is niet optimaal, wat het moeilijker maakt om een totaal overzicht te krijgen.

Bekijk deze case
Gemeente Drimmelen

Stroomlijnen meldingen openbare ruimte

De standaardprocedure voor het maken en afhandeling van meldingen in de Openbare ruimte was veelal handmatig en niet efficiënt. Met de lancering van het Straatbeeld Online-systeem is gemeente Drimmelen niet langer afhankelijk van externe bronnen of andere kanalen.

Bekijk deze case
Fleet Loqater

KM registratie mobiel beschikbaar

De voertuiginformatie en km-registratie waren al via de desktop webapplicatie en voor iOS beschikbaar. Hiermee werden de Android-gebruikers overgeslagen. Bovendien waren verschillende belangrijke functionaliteiten niet beschikbaar voor gebruikers met de app.

Bekijk deze case
Gemeente Amsterdam

Aanpak straatvuil Amsterdam

Het snel in kaart brengen van vuil overlast in de stad gebeurt en bijvoorbeeld het bijplaatsen van afval duurde oorspronkelijk weken om in kaart te brengen en aan te pakken. Dit doordat veel data handmatig in verschillende systemen moesten worden ingebracht.

Bekijk deze case
Audition Online

Netwerken voor de muziekprofessional

Freelance muzikanten moeten het voor nieuwe opdrachten hebben van hun netwerk. De bestaande netwerken bieden onvoldoende mogelijkheden om gericht te zoeken, waardoor er behoefte is aan een netwerk voor de muziekprofessional.

Bekijk deze case
Expat friendly Locals

De beste lokale adressen voor expats

Nederland telt meer dan een miljoen expats. Zij verblijven hier tijdelijk, in een andere cultuur dan waarin zij zijn opgegroeid. Ze zijn niet bekend met lokale bedrijven en hebben moeite om geschikte zakelijke adressen te vinden. Bovendien komen zij weinig in aanraking met lokale inwoners.

Bekijk deze case
Ministerie van Binnenlandse zaken

Digitale dienstverlening naar de burger

Hoe sluit Mijnoverheid beter aan bij wat mensen kunnen en verwachten? Hoe kan een digitale overheidsdienst zoveel mogelijk burgers bereiken met een bericht(of een dienst of rekening) van de overheid? Rekening houdend met burgers die nauwelijks digitaal zijn aangesloten.

Bekijk deze case
Gemeente Amsterdam

Optimale inzet wagenpark na schades

De Gemeente Amsterdam heeft een groot wagenpark dat er vooral op gericht is om de stad schoon te houden. Het herstel hiervan moet snel worden ingepland. Dit proces verloopt niet optimaal. Deze voertuigen kunnen daardoor dagenlang niet worden ingezet. Een grote kostenpost.

Bekijk deze case
Gemeente Amsterdam

Altijd een volledige verlof aanvraag

Dankzij de universele verlofaanvraag kan de HR-afdeling van de Gemeente Amsterdam tijd besparen en sneller terugkoppelen naar de werknemer. De laagdrempelige wijze van aanvragen draagt bij aan het proces en een servicegerichte aanpak richting medewerkers.

Bekijk deze case
Gemeente Amsterdam

Snel graffiti overlast melden

Graffiti komt overal voor en geeft overlast. Bewoners ergeren zich in hoge mate aan deze “vervuiling”. Graffiti trekt graffiti aan en een bekladde stad is niet stimulerend om toeristen te trekken en tast het imago van Amsterdam aan.

Bekijk deze case

Koffie op kantoor of virtueel kennismaken?

Wij geloven dat een organisatie altijd meer rendement kan behalen, ook jouw onderneming. Graag praten wij over op welke manier software en apps kunnen worden ingezet voor het behalen van maximaal rendement. Vrijblijvend natuurlijk. Koffie op kantoor of een virtuele afspraak?

Stuur een EmailTel. 035 - 20 313 16