Oplossing

Een verbeterde openbare ruimte met minder kosten

Uw gemeente heeft ongetwijfeld ook last van graffiti, zwerfvuil en andere ongewenste en ontsierende zaken waar burgers zich aan storen. U ontvangt meldingen over de openbare ruimte via verschillende kanalen. Hoe kunt u deze meldingen snel en efficiënt oplossen met minimale kosten en met behoud van kwaliteit?

Melden

Gebruiksvriendelijk melding maken en flexibele routering

Meldingen kunnen worden gemaakt via (gemeentelijke) website, gebruikersvriendelijk app of een ander kanaal. Alle meldingen komen vervolgens in een overzichtelijke webapplicatie. Afhankelijk van de meld categorie en beschikbaarheid worden taken toegekend. Na de afhandeling van de melding wordt er automatisch een terugkoppeling verstuurd naar de melder inclusief een foto van voor en na de actie.

Praktische inzichten op elk niveau

Straatbeeld Online verzamelt alle meldingen en bijbehorende data in een overzichtelijke webapplicatie. Meldingen bevatten alle informatie zoals gemiddelde uitvoertijd en benodigd werkmaterieel waardoor het werk automatische ingepland kan worden. Actiegerichte managementrapportages zorgen voor meer inzicht in de processen en vastlegging voor dossiervorming.

Datagedreven beleidskeuzes nemen

Intelligente data en actiegerichte (management) rapportages geven sturing bij beleidskeuzes en het maken van jaarplannen. Behalve de betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving, zijn er ook andere substantiële voordelen voor gemeenten.

Neem contact op
meerwaarde

Waarom kiezen voor Straatbeeld Online?

Solide productontwikkeling

Door de flexibele inzet en uitvoering kan er snel worden gereageerd op nieuwe ontwikkelingen en feedback. Dit betekent dat wij een korte periode aanhouden voor een release. Patches kunnen direct worden ge-deployed (na kantoor uren & weekend). Alle releases en patches worden uitvoerig getest in een test omgeving waardoor dit niet van invloed is op het dagelijks gebruik van het systeem.

24/7 support

Tijdens kantoor uren is de supportdesk beschikbaar (1ste lijns), het noodnummer is beschikbaar buiten de kantooruren. Support vragen kunnen ten alle tijden digitaal worden gesteld. De 2de lijns support is aanwezig naar aanleiding van escalaties (bijvoorbeeld noodnummer). Straatbeeld Online werkt met een Service Level Agreement die al deze processen vastlegt, hierbij hoort ook het rapportoren van onze response tijd.

Neem contact op
Partner van uw branche
Projecten

Gerealiseerde projecten