App disclaimer

Door de app te downloaden of gebruiken, zijn deze voorwaarden automatisch op u van toepassing – u moet dus zorgen dat u deze zorgvuldig doorleest voordat u de app gebruikt. Wij bieden u deze app kosteloos aan voor persoonlijk gebruik, maar u moet er bewust van zijn dat u de app niet naar iemand anders mag verzenden, en het is niet toegestaan om de app, een deel van de app, of onze handelsmerken op enige manier te kopiëren of te wijzigen. Het is niet toegestaan om te proberen de broncode van de app over te nemen, en u mag ook niet proberen de app te vertalen naar een andere taal, of om een afgeleide versie ervan te maken. De app zelf, en alle handelsmerken, auteursrecht, databankrechten en andere daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten zijn nog steeds eigendom van Solid Digital.

Solid Digital vindt het belangrijk dat de app zo handig en efficiënt mogelijk is. Daarom behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de app te maken of op enig moment en om welke reden dan ook een vergoeding voor deze diensten te vragen. We zullen u nooit voor de app of zijn dienstenlaten betalen zonder u uitdrukkelijk duidelijk te maken waar u precies voor betaalt.

De Solid Digital app bewaart en verwerkt de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, zodat meldingen kunnen worden opgelost. Het is uw verantwoordelijkheid om uw telefoon en het gebruik van de app veilig te houden. Wij raden u daarom aan uw telefoon niet te jailbreaken of te rooten. Dit is het proces van het verwijderen van software beperkingen die zijn opgelegd door het officiële besturingssysteem van uw toestel. Dit kan uw telefoon kwetsbaar maken voormalware/virussen/kwaadaardige programma's en de beveiligingsfuncties van uw telefoon in gevaar brengen. Het zou ook kunnen betekenen dat de Solid Digital app niet goed of helemaal niet werkt.

U moet weten dat er bepaalde dingen zijn waarvoor Solid Digital geen verantwoordelijkheid zal nemen. Solid Digital kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat de app niet volledige functioneel is als u geen toegang hebt tot wifi en u geen datavolume meer over hebt.

Als u de app buiten een gebied met wifi gebruikt, moet u niet vergeten dat uw gebruikersovereenkomst met uw mobiele netwerkprovider nog steeds van toepassing is. Daarom kan uw mobiele provider u kosten in rekening brengen voor het dataverbruik terwijl u van de app gebruik maakt, of eventuele andere externe kosten. Door het gebruik van de app accepteert u verantwoordelijkheid voor dergelijke eventuele kosten, met inbegrip van roamingkosten wanneer u de app buiten uw eigen grondgebied (d.w.z. regio of land) gebruikt zonder dataroaming uit te schakelen. Als u de rekening voor het apparaat waarop u de app gebruikt niet betaalt, dan moet u zich ervan bewust zijn dat wij aannemen dat u toestemming hebt van de betaler om de app te gebruiken.

Op een gegeven moment zou het kunnen dat wij de app willen bijwerken. De app is momenteel beschikbaar op Android en iOS – de vereisten voor beide systemen (en voor alle extra systemen waarvoor we kunnen besluiten de app ook beschikbaar te stellen) kunnen veranderen en u zult de updates moeten downloaden als u de app wilt blijven gebruiken. Solid Digital kan niet beloven dat het de app altijd bijwerkt zodat deze relevant blijft voor u en/of werkt met de iOS/Android-versie die u geïnstalleerd hebt staan op uw toestel. Echter, u belooft altijd updates voor de app te zullen accepteren wanneer deze u worden aangeboden. Wij kunnen ook besluiten om te stoppen met het verstrekken van de app, en kunnen het gebruik van de app op elk gewenst moment beëindigen zonder kennisgeving van opzegging aan u. Tenzij wij u anders informeren, geldt het volgende bij beëindiging: (a) de rechten en licenties die u in deze voorwaarden zijn verleend komen ten einde; (b) u moet stoppen met het gebruik van de app, en (indien nodig) deze verwijderen van uw toestel.