• Bedrijfsnaam
  Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Oplossing
  Concept ontwikkeling
 • Branche
  Overheid
Neem contact op met ons

Digitale dienstverlening naar de burger

In deze case study hebben wij een nieuwe functie ontwikkeld voor MijnOverheid met als doel de digitale dienstverlening van overheid tot burger te bevorderen.

Onderzoek naar notificaties voor Mijnoverheid

De overheid en digitale dienstverlening naar de burger

In de MijnOverheid uitdaging wordt de vraag gesteld om een service te ontwerpen die mensen gebruiksvriendelijker of makkelijker digitaal zaken latendoen met de overheid. In ons voorstel gaan wij er vanuit dat het ook een intensivering van de informatie mag betekenen tussen overheden en de burger.

Hoe sluit het portaal beter aan bij wat mensen kunnen en verwachten? Hoe kan een digitale overheidsdienst zoveel mogelijk burgers bereiken met een bericht(of een dienst of rekening) van de overheid? Rekening houdend dat er ook nog steeds relatief grote groepen burgers zijn die nauwelijks digitaal zijn aangesloten.

Sociale demografische impressie

Op een laagdrempelige manier snel en gemakkelijk verlofaanvragen indienen, die alle data bevat zodat HR de aanvraag snel kan afhandelen. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen volgens de meest recente richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Het proces van het invullen en indienen van de aanvraag, autorisatie en verwerking van de verlofaanvragen moet snel en soepel verlopen.

Oplossing: ontwikkeling gebruiksvriendelijke App

Er zijn in Nederland 8,7 miljoen mensen met betaald werk. Er zijn 4,2 miljoen mensen die geen betaald werk hebben. Een op de twintig werkenden heeft het minimumloon. Nog enkele andere getallen: er zijn ca. 397.000 werklozen, 253.000 met een WIA uitkering. 459.000 zitten in de bijstand. Het aantal WAO’ers bedraagt 3,2 miljoen.

De mensen die door geringe inkomsten aan de onderkant van samenleving moeten rondkomen zijn derhalve groot in aantal. Deze mensen kijken reikhalzend uit naar het storten van het maandelijks salaris, of vier-wekelijkse inkomsten. Maar zeker ook naar: Kinderbijslag, Huurtoeslag & Zorgtoeslag.

Wat kunnen overheden “digitaal” betekenen

Overheden kunnen uiteraard niet het financiële huishouden van de burgers runnen. Bovendien wordt privacy steeds belangrijker. Overheden kunnen wel behulpzaam zijn door betaalmomenten helder en vooraf te communiceren.

Ons voorstel

Maak van elk betaalmoment een melding (notificatie). Zowel digitaal via “MijnOverheid” alsook een SMS bericht (niet alleen voor minder gedigitaliseerde) en een Email. Het bericht geeft aan dat via (semi) overheid X binnen enkele dagen een bedrag wordt gestort. Uiteraard zonder de hoogte van het bedrag te vermelden. Zoals in de “uitdaging” gemeld zijn er steeds meer (semi) overheden die worden aangesloten. Niet alleen stortingen, maar ook rekeningen kunnen via de digitale weg worden aangekondigd:

 • WW uitkering
 • WIA uitkering
 • Bijstand uitkering
 • AOW uitkering
 • Gemeentebelastingen
 • Maar ook belastingteruggaaf

Overzicht van notificatie mogelijkheden

In het overzicht van de notificaties worden alle toeslagen weergegeven die betrekking hebben op de betreffende persoon. De datum is de aankondiging van de notificatie, het onderwerp geeft weer om welke toeslag het gaat. In de kolom “type” zie je in één oogopslag of het om een afschrijving of bijschrijving gaat. De datum van de geplande afschrijving of bijschrijving wordt in de laatste kolom weergegeven.

Hieronder enkele concept beelden die als schermvoorbeelden worden gebruikt om het idee verder toe te lichten.

Notificatie mogelijkheden Mijnoverheid

Instellen van een notificatie

Om een notificatie in stellen moet er op het tandwiel icon worden geklikt waarna het scherm wordt getoond met daarin de mogelijkheden om de notificatie in te stellen. Hierbij is het mogelijk om snel en gebruiksvriendelijke manier notificaties aan en uit te zetten en het specificeren van de gewenste type notificatie (Email/SMS).

Instellen van een notificaties Mijnoverheid

Ontvangen van een notificatie - SMS

Ontvangen van een SMS Mijnoverheid

Ontvangen van een notificatie - Email

Ontvangen van een email notificatie Mijnoverheid

“Een notificatie functionaliteit kan een waardevolle toevoeging zijn voor het Mijnoverheid platform"
Sebastiaan van Lunteren, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Resultaten

Dankzij de universele en compleet ingevulde verlofaanvraag bespaart de HR afdeling van de Gemeente Amsterdam enorm veel tijd. Daarnaast zijn ze in staat om een snelle terugkoppeling aan de werknemer te geven. De laagdrempelige wijze van aanvragen draagt bij aan het proces en een servicegerichte aanpak richting medewerkers.

Toekomst

Uitbreiding van de Verlof App met analyses met betrekking tot trends en ontwikkelingen. Daarnaast behoren de terugkoppeling van de verlof aanvragen een directe koppeling met het HR systeem ook tot de uitbreidingsmogelijkheden.

Ook meer resultaat behalen?

Wij geloven dat een organisatie altijd meer rendement kan behalen. Ook jouw onderneming. Graag praten wij op welke manier software en apps kunnen worden ingezet voor het behalen van maximaal rendement. Vrijblijvend natuurlijk. Koffie op kantoor of een virtuele afspraak?

Stuur een emailTel. 035 - 20 313 16

Andere cases